Poznaj laureatów konkursu „Student Miesiąca” oraz ich pasje i wybierz z nami „Studenta Roku 2018/2019”
 
Poznaj laureatów konkursu „Student Miesiąca” oraz ich pasje i wybierz z nami „Studenta Roku 2018/2019”.
 
2 października 2019 roku rozpocznie się głosowanie online. Natomiast 8 października 2019 roku o godzinie 16.00 będzie można spotkać się osobiście z kandydatami do tytułu „Student Roku” w Klubie Studenckim Bakałarz.
 
Zgodnie z regulaminem konkursu spośród „Studentów Miesiąca” (wybranych w okresie od listopada 2018 roku do czerwca 2019 roku) zostanie wyłoniony „Student Roku”.
 
Głosowanie przebiegać będzie dwuetapowo:

1. etap: głosowanie online na stronie www Uczelni (potrwa od 2 października 2019 roku do 9 października 2019 roku do godziny 9.00)
2. etap: głosowanie Komisji Konkursowej (odbędzie się 9 października 2019 roku)

Kandydat, który uzyska największą liczbę punktów w 1. i 2. etapie otrzyma tytuł „Studenta Roku”. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www Uczelni oraz na stronie Uniwersytetu na portalu społecznościowym Facebook 11 października 2019 roku.

 
 
Informujemy, że jeden z kandydatów, Dariusz Cherjan, zrezygnował z ubiegania się o tytuł „Studenta Roku”.