Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek

Publikujemy list Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr. hab. Piotra Borka skierowany do pracowników, doktorantów i studentów naszego Uniwersytetu.

Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu (logo)Miło nam poinformować, że nasz Uniwersytet – dzięki wszechstronnemu zaangażowaniu w promocję idei Fair Trade w latach 2021–2023 – odnowił tytuł Uczelni Przyjaznej dla Sprawiedliwego Handlu.

pionowe linie

Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek wraz z Kolegium Rektorskim zapraszają Studentów pierwszego roku, którzy 1 października 2023 roku rozpoczną naukę na naszym Uniwersytecie na spotkanie powitalne.

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek Konsul Generalny Austrii Martin Gärtner oraz Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UP na tle mozaiki

28 września 2023 roku gościem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie był Konsul Generalny Austrii Martin Gärtner, który spotkał się z Jego Magnificencją prof. dr. hab. Piotrem Borkiem oraz Prorektorem ds. Kształcenia i Rozwoju dr. hab. Robertem Stawarzem, prof. UP.

pióro wieczne

Miło nam poinformować, że postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2023 roku dr hab. Ewie Młynarczyk, prof. UP został nadany tytuł profesor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.