Po raz kolejny wyłoniliśmy zwycięzcę konkursu „Student Miesiąca”. Spośród wielu kandydatów ubiegających się o ten tytuł, jury wybrało Lilianę Podwikę, studentkę III roku administracji. Liliana zachwyciła jury swoją nietypową pasją, jaką są rajdy samochodowe. Nasza „Studentka Kwietnia” należy do Automobilklubu Śląskiego, w którym, jako sędzia sportu samochodowego, organizuje imprezy oraz udziela się w ekipie sportowej, obsługującej odcinki specjalne rajdów samochodowych.

Liliana Podwika „Studentką Kwietnia”, zdjęcie 1 (4)

Aktywnie uczestniczy też w życiu Uczelni. Oprócz działalności w Studenckim Kole Naukowym Follow UP, jest redaktorem w piśmie „Sprężynka. Pismo Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii”, a także chętnie pomaga w bibliotece Wydziału Politologii. W ostatnim czasie wzięła udział w konkursie na innowacyjny artykuł naukowy (Projekt „Debiut Naukowy – Zrównoważony Rozwój”) organizowanym przez Biura prof. dr. hab. inż. Jerzego Buzka – posła do Parlamentu Europejskiego, Instytut Studiów Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Jej artykuł został zamieszczony w publikacji książkowej „Zrównoważony rozwój – Sustainable Development – Debiut naukowy 2018 – t. 10”.

Liliana Podwika „Studentką Kwietnia”, zdjęcie 2 (4)

Liliana Podwika „Studentką Kwietnia”, zdjęcie 3 (4)

 

Wybrane osiągnięcia

  • redaktor w studenckim piśmie „Sprężynka. Pismo Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii”
  • wolontariusz w Bibliotece Wydziału Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego
  • członek Studenckiego Koła Naukowego Follow UP
  • członek Automobilklubu Śląskiego
  • udział w konkursie na innowacyjny artykuł naukowy w projekcie „Debiut Naukowy – Zrównoważony Rozwój”
  • uczestnictwo w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów (ang. ADR) – wymiar prawny, ekonomiczny i międzynarodowy” (wrzesień 2018 r.)

Liliana Podwika „Studentką Kwietnia”, zdjęcie 4 (4)

Serdecznie gratulujemy.

Przypominamy, że zgłoszenia do konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku” przyjmowane są do 20. dnia każdego miesiąca. Zdobywcy tytułu Studenta Miesiąca, zgodnie z regulaminem, otrzymają nagrodę 500 złotych (brutto), natomiast zdobywca tytułu Studenta Roku otrzyma nagrodę 1500 złotych (brutto).

Student, który zgłosił swoją kandydaturę do konkursu, lecz nie otrzymał tytułu Studenta Miesiąca przyznawanego przez komisję, może ponownie zgłosić swoją kandydaturę do konkursu w następnym miesiącu (nie musi wówczas ponownie składać formularza z zaświadczeniami, wystarczy, że złoży pisemne oświadczenie, iż chce, aby wzięto pod uwagę jego kandydaturę w następnym miesiącu).