uśmiechnięty studentW trakcie rozpoczynającej się 15 stycznia 2023 roku rekrutacji śródrocznej zainteresowani po raz pierwszy będą mogli starać się o przyjęcie na kryminalistykę (pierwszego i drugiego stopnia) – nowy kierunek w ofercie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

uśmiechnięta studentka15 stycznia 2023 roku rozpocznie się rekrutacja śródroczna w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Będzie można zapisać się na wybrane kierunki studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia rozpoczynających się w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023. Rekrutacja potrwa do połowy lutego 2023 roku.

podziękowanie dla Uniwersytetu Pedagogicznego w KrakowieUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie został uznany za Uczelnię przyjazną Maturzyście przez portal Mapa Akademicka.

tablet z informatorem dotyczącymi oferty dydaktycznej Uniwersytetu Pedagogicznego na rok 2023/202327-28 września 2022 roku w Krakowie odbędzie się Salon Maturzystów PERSPEKTYWY 2022, na którym swoją ofertę będzie prezentował Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

nasz informator na tle gmachu Szkoły Głównej Handlowej w WarszawieJuż jutro – 8 września rozpocznie się dwudniowy Salon Maturzystów Perspektywy w Warszawie, na którym będą się prezentować najlepsze polski uczelnie.