przemowa Prorektora ds. Nauki dr. hab. Michała Rogoża, prof. UP26 maja 2023 roku w Auli Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Podchorążych 2 odbyły się promocje doktorskie i habilitacyjne. Uroczystości przewodniczył Prorektor ds. Nauki dr hab. Michał Rogoż, prof. UP

widok na Wawel8–10 maja 2023 roku odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauczyciel. Zmiana – Rozwój organizowana przez Instytutu Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek otwiera spotkanieRektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek wręczył listy gratulacyjne 90 pracownikom naukowym Uniwersytetu, wyróżniającym się osiągnięciami naukowymi oraz wysoko punktowanymi publikacjami w 2022 roku. Uhonorowani otrzymali również dodatki motywacyjne.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie laureatem grantow europejskich miniUniwersytet Pedagogiczny w Krakowie jest jednym z 16 laureatów scentralizowanych grantów europejskich przyznanych przez EACEA (European Education and Culture Executive Agency) w programie Partnerstwa dla Doskonałości – Akademie Nauczycielskie (Partnerships for Excellence – Teachers Academies).

pióro wieczne21 marca 2023 roku w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki nadane w 2020 roku.