Udało nam się wybrać kolejnego laureata konkursu „Student Miesiąca”. W maju został nim Krystian Dziewanowski, student II roku grafiki projektowej i multimediów II stopnia. Krystian zachwycił jury swoimi osiągnięciami artystycznymi. Jest autorem kilku murali na terenie Krakowa i Gorlic. Zrealizował m.in. murale upamiętniające „Zapalenie I ulicznej lampy naftowej przez Ignacego Łukasiewicza” czy ludność żydowską zamieszkującą Gorlice przed wybuchem II wojny światowej „Menora” oraz mural z okazji „600-lecia nadania praw miejskich”. Za swoją aktywność twórczą w dziedzinie plastyki na rzecz ziemi gorlickiej w 2018 r. otrzymał specjalne wyróżnienie „Przęsło”, przyznawane przez Kapitułę nagrody „Mosty Starosty”. Krystian jest również zwycięzcą konkursu o zasięgu krajowym na projekt i realizację muralu patriotycznego „Tożsamość narodowa” z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Od 2017 r. pełni funkcję prezesa Stowarzyszenie Gorlickiego Towarzystwa Fotograficznego.

Krystian Kamil Dziewanowski „Studentem Maja”, zdjęcie 1 (6)

Wybrane osiągnięcia

Wystawy krajowe i zagraniczne:

  • Wystawa „Sztuka widzenia chwil, które łączą” | fotografia (Gorlice, Salon Gorlickiego Towarzystwa Fotograficznego, styczeń 2017 r.)
  • Wystawa zbiorowa „Sztuka «Biecznie» żywa” | malarstwo (Biecz, październik 2017 r.)
  • Wystawa zbiorowa stypendystów Klubu Krakowskiego | grafika warsztatowa (Kraków, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, październik 2017 r.)
  • Wystawa zbiorowa „They fill no space – Reviving the memory of Polish Jews in public” | wizualizacja muralu (Oslo i Trondheim w Norwegii październik 2017 r.)
  • Wystawa zbiorowa | grafika projektowa, grafika warsztatowa (Pau Tarbes we Francji, Ecole supérieure d’art des Pyrénées, marzec 2018 r.)
  • Wystawa zbiorowa plakatu w ramach workshops Camillle Lavaud et Alaric Garnier „drop. projekt” | plakat (Lourdes we Francji, marzec 2018 r.)
  • Wystawa indywidualna podczas performansu „Chewpac With Piggy Pop” | rysunek (Pau Tarbes we Francji, Ecole supérieure d’art des Pyrénées, kwiecień 2018 r.)
  • XXXV Salon Gorlicki | malarstwo (Gorlice, Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów”, styczeń 2019 r.)

Nagrody artystyczne:

  • Kapituła Nagrody „Mosty Starosty” przyznała wyróżnienie „Przęsło” za znaczącą aktywność twórczą w dziedzinie plastyki (Gorlice, styczeń 2018 r.)
  • I nagroda w konkursie „ 8 w sprayu” za projekt i realizację muralu patriotycznego (Kraków, 2018 r.)

 Krystian Kamil Dziewanowski „Studentem Maja”, zdjęcie 2 (6)

Krystian Kamil Dziewanowski „Studentem Maja”, zdjęcie 3 (6)

Krystian Kamil Dziewanowski „Studentem Maja”, zdjęcie 4 (6)

Krystian Kamil Dziewanowski „Studentem Maja”, zdjęcie 5 (6)

Serdecznie gratulujemy.

Krystian Kamil Dziewanowski „Studentem Maja”, zdjęcie 6 (6)
fot. Marta Korzonkiewicz

Przypominamy, że zgłoszenia do konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku” przyjmowane są do 20. dnia każdego miesiąca. Zdobywcy tytułu Studenta Miesiąca, zgodnie z regulaminem, otrzymają nagrodę 500 złotych (brutto), natomiast zdobywca tytułu Studenta Roku otrzyma nagrodę 1500 złotych (brutto).

Student, który zgłosił swoją kandydaturę do konkursu, lecz nie otrzymał tytułu Studenta Miesiąca przyznawanego przez komisję, może ponownie zgłosić swoją kandydaturę do konkursu w następnym miesiącu (nie musi wówczas ponownie składać formularza z zaświadczeniami, wystarczy, że złoży pisemne oświadczenie, iż chce, aby wzięto pod uwagę jego kandydaturę w następnym miesiącu).