Zarządzenie Nr R/Z.0201-19/2014 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie tworzenia, trybu rejestracji oraz zasad działania studenckich i doktoranckich kół naukowych

 

Wydział Humanistyczny

Wydział Filologiczny

Wydział Pedagogiczny

Wydział Politologii

Wydział Geograficzno-Biologiczny

Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Wydział Sztuki

Studium Kształcenia Nauczycieli