Artur Lechowicz „Studentem Stycznia”, zdjęcie 1 (2)

Za nami kolejne wybory „Studenta Miesiąca”. Tym razem komisja konkursowa wyróżniła Artura Lechowicza – studenta III roku bezpieczeństwa wewnętrznego. Naukową pasją naszego „Studenta Stycznia”, jak on sam przyznaje, jest szeroko zakrojone bezpieczeństwo, politologia oraz prawo. Artur aktywnie uczestniczy także w konferencjach naukowych. W wolnych chwilach uprawia sport. Pasja ta w ubiegłym roku zaowocowała zajęciem VI miejsca podczas Akademickich Mistrzostw Polski w pływaniu na 100 metrów stylem grzbietowym. Ponadto Artur od wielu lat angażuje się w działalność krakowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a w sezonie letnim przygotowuje dzieci i młodzież do bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

Bardzo cieszymy się z licznych osiągnięć Artura, życzymy mu jeszcze wielu sukcesów, aktywności i zapału do pracy.

Wybrane osiągnięcia

  • referat „Studying in IPAE” podczas I International Scientific and Practical Conference „Science, Education, Economics and Society” (czerwiec 2018)
  • VI miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski w pływaniu na 100 metrów stylem grzbietowym (kwiecień 2018)
  • rozdział „Wojna informacyjna” w monografii „Wybrane aspekty bezpieczeństwa i polityki lokalnej”
  • współorganizacja konferencji naukowej „25 lat polskiego konkordatu Geneza, litera, wykładnia i praktyka Traktatu” (marzec 2018)
  • członek krakowskiego WOPR (od 2014 r.).

Artur Lechowicz „Studentem Stycznia”, zdjęcie 2 (2)

Serdecznie gratulujemy.

Przypominamy, że zgłoszenia do konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku” przyjmowane są do 20. dnia każdego miesiąca. Zdobywcy tytułu Studenta Miesiąca, zgodnie z regulaminem, otrzymają nagrodę 500 złotych (brutto), natomiast zdobywca tytułu Studenta Roku otrzyma nagrodę 1500 złotych (brutto).

Student, który zgłosił swoją kandydaturę do konkursu, lecz nie otrzymał tytułu Studenta Miesiąca przyznawanego przez komisję, może ponownie zgłosić swoją kandydaturę do konkursu w następnym miesiącu (nie musi wówczas ponownie składać formularza z zaświadczeniami, wystarczy, że złoży pisemne oświadczenie, iż chce, aby wzięto pod uwagę jego kandydaturę w następnym miesiącu).