Miło nam poinformować, że Studentką Miesiąca tym razem została Karolina Wojtyniak – studentka drugiego roku studiów magisterskich socjologii.

Rektor UP prof. dr hab. Kazimierz Karolczak podpisał zarządzenie określające zasady dopuszczenia do obrony i przeprowadzania egzaminów w formie zdalnej.

Zamieszczamy najnowsze zarządzenie Rektora dotyczące zdalnego odbywania zajęć oraz sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Publikujemy najnowszy Komunikat Prorektora ds.Kształcenia Uniwersytetu Pedagogicznego.

Okręg Małopolski ZNP zwraca się z apelem do studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Publikujemy najnowszy Komunikat Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie został przyjęty do programu platformy e-learningowej Coursera.

Publikujemy najnowszy Komunikat Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego.

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma ogłosił dziewiątą edycję organizowanego co dwa lata konkursu.

Publikujemy list Jego Magnificencji skierowany do społeczności akademickiej.