jedna z sal wykładowych Uniwersytetu Pedagogicznego W roku 2023 przypada 250. rocznica powstania Komisji Edukacji Narodowej, pierwszej publicznej władzy oświatowej. Komisja zreformowała polskie szkolnictwo, wprowadziła model wychowania patriotyczno-obywatelskiego i szeroki program kształcenia w duchu idei oświecenia. Jej dzieło stało się wzorem dla Europy oraz inspiracją dla następnych pokoleń Polaków.

slowo rektora mini

250 lat temu, 14 października 1773 roku mocą ustawy sejmowej została powołana Komisja Edukacji Narodowej. Powierzono jej niezwykle ważną misję troski o organizację systemu edukacji w Polsce i kształcenie młodzieży.