Logo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

W styczniu 2023 roku już po raz dwudziesty został ogłoszony Webometryczny ranking uniwersytetów świata (ang. Webometrics Ranking of World Universities). W najnowszym zestawieniu Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zajął 1929. miejsce na całym świecie i 30. wśród polskich uczelni.

Renata Brońka

„Nowa komunikacja wizualna Uniwersytetu Pedagogicznego ma za zadanie przedstawić uczelnię jako jednorodną strukturę o zwartym, acz zróżnicowanym charakterze. Powinna też wzmocnić jej międzynarodowy wizerunek, jako nowoczesnego i dynamicznego partnera na polu edukacji wyższej” – mówi Renata Brońka, pracownik Instytutu Sztuki i Designu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, która w ramach pracy doktorskiej przygotowała nowy system identyfikacji wizualnej uczelni.

sygnet

1 stycznia 2023 roku Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie rozpoczął wprowadzanie nowego systemu identyfikacji wizualnej. Uchwałę w tej sprawie podjął Senat UP już 22 marca 2021 roku. Uczelnia ma zamiar wdrażać stopniowo nowe rozwiązania, przewidując okres przejściowy.

dłonie budujące z klocków

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek ogłasza konkurs „Grant rektorski” na dofinansowanie projektów realizowanych przez studenckie koła naukowe w 2023 roku.

Maciej Skóra w mundurze harcerza25 tycznia 2023 roku jury pod przewodnictwem Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyny Pluteckiej, prof. UP przyznało tytuł „Studenta Stycznia” Maciejowi Skórze. Maciej jest studentem drugiego roku kierunku art & design na studiach stacjonarnych drugiego stopnia. Jego największą pasją jest malowanie obrazów i murali, harcerstwo, strzelectwo sportowe oraz majsterkowanie.