Skład Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego na kadencję 2016–2020

 

Członkowie Senatu z głosem stanowiącym

prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP
prof. dr hab. Bogusław Skowronek
dr hab. Robert Stawarz, prof. UP
prof. dr hab. Mariusz Wołos
dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP
dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP
dr Anna Stolińska
prof. dr hab. Bożena Popiołek
prof. dr hab. Piotr Borek
prof. dr hab. Andrzej Kozera
dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP
prof. dr hab. Aleksandra Budrewicz
dr hab. Agnieszka Greń, prof. UP
dr hab. Władysław Marek Kolasa, prof. UP
dr hab. Aurelia Kotkiewicz, prof. UP
dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. UP
dr hab. Małgorzata Nowakowska, prof. UP
dr hab. Leszek Pyra, prof. UP
prof. dr hab. Andrzej Jaeschke
prof. dr hab. Zdzisław Noga
prof. dr hab. Czesława Piecuch
prof. dr hab. Jerzy Rajman
prof. dr hab. Bożena Muchacka
dr hab. Katarzyna Parys, prof. UP
dr hab. Norbert Pikuła, prof. UP
dr hab. Rafał Solewski, prof. UP
dr hab. Grażyna Borowik-Pieniek, prof. UP
dr hab. Andrzej Rzepka, prof. UP
dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP.
dr hab. inż. Krzysztof Mroczka, prof. UP
prof. dr hab. Jacek Migdałek
prof. dr hab. inż. Krystyna Kuźniar
dr Tomasz Szybisty
dr Julia Wilczyńska
dr Ewa Fogelzang-Adler
dr Marek Banach
dr Stanisław Kowal
dr Beata Malczewska
dr Hanna Stępniewska-Gębik
dr Tomasz Rachwał
dr Przemysław Paliwoda
mgr Jan Fróg
mgr Ewa Żołnierek
mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
mgr Barbara Barszcz-Przełożny
mgr inż. Magdalena Krupska-Klimczak
mgr Jakub Pieczara
inż. Kamil Firmanty
Weronika Ciałowicz
Joanna Bojarska
Natalia Buhera
Marcin Łubiński
Mateusz Tokarz
Olena Dyka
Patrycja Jędruch
Julita Wojciechowska

 

Członkowie Senatu z głosem doradczym

mgr Małgorzata Grzelewska – Kanclerz
mgr inż. Renata Kochanik – Kwestor
dr Stanisław Skórka – Dyrektor Biblioteki Głównej
dr Mirosław Boruta – KU NSZZ „Solidarność”
dr Jan Ryś – ZNP
mgr Piotr Kciuk – ZZP UP