spotkanie władz i przedstawicieli uczelni z delegacją z ZatoraUniwersytet Pedagogiczny w Krakowie odwiedziła wczoraj delegacja z Zatora, która wzięła między innymi udział w otwarciu wystawy „Honorowe Obywatelstwo miasta Zatora – pomiędzy przeszłością a teraźniejszością”, poświęconej odnalezionemu i poddanemu konserwacji aktowi nadania „Honorowego Obywatelstwa Miasta Zatora”.

Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr. hab. Robert Stawarz, prof. UP  podpisuje umowę30 listopada 2022 roku Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr. hab. Robert Stawarz, prof. UP oraz Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie Anna Rymaszewska podpisali porozumienie o współpracy dotyczące między innymi wspólnej realizacji projektów, przedsięwzięć edukacyjnych oraz warsztatów.

Krzysztof Jankowicz28 listopada 2022 roku jury pod przewodnictwem Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyny Pluteckiej, prof. UP przyznało tytuł „Studenta Listopada” Krzysztofowi Jankowiczowi. Krzysztof jest studentem inżynierii bezpieczeństwa na studiach drugiego stopnia. Jego największą pasją jest bieganie.

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr BorekW 2023 roku przypada 50. rocznica powołania w strukturach Oddziału Krakowskiego Polskiej Akademii Nauk Komisji Prasoznawczej, która stała się częścią Wydziału I – Nauk Społecznych. Jubileusz ten zbiega się z 25-leciem istnienia „Rocznika Historii Prasy Polskiej”, jej organu naukowego, wydawanego przez PAN oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek i  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Włodzimierz Bernacki

W Ministerstwie Obrony Narodowej w Warszawie 23 listopada 2022 roku doszło do spotkania poświęconego uruchomieniu w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie studiów w zakresie cyberbezpieczeństwa.