Miło nam poinformować, że Studentką Miesiąca tym razem została Karolina Wojtyniak – studentka drugiego roku studiów magisterskich socjologii.

Miło nam poinformować, że wśród naukowców, którym przyznane zostało finansowanie w ramach programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znaleźli się przedstawiciele Uniwersytetu Pedagogicznego.

Rektor UP prof. dr hab. Kazimierz Karolczak podpisał zarządzenie określające zasady dopuszczenia do obrony i przeprowadzania egzaminów w formie zdalnej.

Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego wybierze kolegium elektorów złożone z 150 reprezentantów wspólnoty akademickiej.

Po raz kolejny rozstrzygnięto flagowe konkursy Narodowego Centrum Nauki OPUS i SONATA.

Słuchaczem UTW może być każda osoba bez względu na wykształcenie, która pragnie zdobywać i pogłębiać wiedzę oraz aktywnie spędzać wolny czas.

Publikujemy najnowsze zarządzenie Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego.

To inicjatywa Katedry Prawa Informacyjnego, Mediów i Własności Intelektualnej w ramach Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii. Akademia jest interdyscyplinarną płaszczyzną, na której Uniwersytet Pedagogiczny będzie realizował różnorodne przedsięwzięcia służące tworzeniu ekosystemu zaufania wokół nowych technologii. Stanowi połączenie działań naukowych ze społeczno-gospodarczymi.

Zapraszamy do przeczytania okolicznościowego listu Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego skierowanego do społeczności akademickiej.

Zamieszczamy najnowsze zarządzenie Rektora dotyczące zdalnego odbywania zajęć oraz sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Miło nam poinformować o nowej nagrodzie otrzymanej przez dr hab. Kingę Łapot-Dzierwę, prof. UP.