Miło nam poinformować, że Studentką Miesiąca tym razem została Karolina Wojtyniak – studentka drugiego roku studiów magisterskich socjologii.

Miło nam poinformować, że wśród naukowców, którym przyznane zostało finansowanie w ramach programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znaleźli się przedstawiciele Uniwersytetu Pedagogicznego.

Rektor UP prof. dr hab. Kazimierz Karolczak podpisał zarządzenie określające zasady dopuszczenia do obrony i przeprowadzania egzaminów w formie zdalnej.

Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego wybierze kolegium elektorów złożone z 150 reprezentantów wspólnoty akademickiej.

Po raz kolejny rozstrzygnięto flagowe konkursy Narodowego Centrum Nauki OPUS i SONATA.