List Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego do społeczności akademickiejPublikujemy list Jego Magnificencji skierowany do społeczności akademickiej.

Uczelnia dołoży wszelkich starań, aby umożliwić realizację programu kształceniaPublikujemy najnowszy Komunikat Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Pedagogicznego.

Zmiana kalendarza wyborczegoW związku z sytuacją epidemiczną w kraju Senat Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w elektronicznym głosowaniu podjął decyzję o uchyleniu kalendarza wyborczego.

Zmiany w organizacji pracy Uniwersytetu Pedagogicznego w czasie stanu epidemiiW związku z wprowadzonymi 24 marca 2020 roku przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa społecznego ograniczony został dostęp do budynków Uczelni.

Komunikat dotyczący studentów przebywających za granicą w ramach programu Erasmus+W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo studentów przybywających na wymianie stypendialnej Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego bezwzględnie zaleca powrót do kraju.