uśmiechnięci studenciOd 31 października do 30 listopada 2022 roku trwać będzie rekrutacja do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów „MOST” na semestr letni 2022/2023.

Władze rektorskie wraz z nagrodzonymi24 października 2022 roku Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek wręczył Dyrektorom Instytutów i ich Zastępcom Nagrody Rektora za działalność organizacyjną w roku akademickim 2021/2022 na rzecz Uczelni.

goście kongresu18–22 października 2022 roku w Krakowie odbył się IV Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, którego współorganizatorem był Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Tegoroczny kongres poświęcony był „Spotkaniom Kultur”.

jedna z sal wykładowych Uniwersytetu Pedagogicznego W związku z zamknięciem pierwszej tury zapisów na wykłady ogólnouczelniane, prosimy o sprawdzenie statusów zapisów w Wirtualnej Uczelni.

Pracownica Katedry Genetyki prezentuje budowę chromosomuZa nami kolejna edycja Małopolskiej Nocy Naukowców, która już tradycyjnie odbyła się w ostatni piątek września. Program prezentowanych wydarzeń skierowany był głównie do dzieci i młodzieży w różnym wieku i przygotowany został przez 14 jednostek Uniwersytetu Pedagogicznego.