Po raz kolejny rozstrzygnięto flagowe konkursy Narodowego Centrum Nauki OPUS, PRELUDIUM i SONATA. Na finansowanie projektów badawczych w ramach badań podstawowych naukowcom przekazane zostanie ponad 527,6 milionów złotych. Do NCN wpłynęło łącznie 3826 wniosków, spośród których finansowanie otrzymało 777 przedsięwzięć.

Wśród naukowców, którym przyznane zostało finansowanie znaleźli się przedstawiciele Uniwersytetu Pedagogicznego: mgr Jakub Michał Kabat, mgr Barbara Beata Pieronkiewicz, dr hab. Piotr Błaszczyk, a także Konsorcjum Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Farmaceutyczny (kierownikiem projektu ze strony UP jest dr hab. inż. Piotr Kulinowski) oraz Konsorcjum Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Instytut Spawalnictwa – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (kierownikiem projektu ze strony UP jest dr hab. inż. Krzysztof Mroczka).

 

Projekty zakwalifikowane do finansowania w konkursie PRELUDIUM

kierownik projektu: mgr Jakub Michał Kabat (Instytut Matematyki)
tytuł projektu: Konfiguracje prostych i ich własności algebraiczne i geometryczne
przyznane środki: 73 600 złotych

kierownik projektu: mgr Barbara Beata Pieronkiewicz (Instytut Matematyki)
tytuł projektu: Diagnoza kompetencji merytorycznych i dydaktycznych nauczycieli podejmujących studia podyplomowe kwalifikujące do nauczania matematyki jako kolejnego przedmiotu
przyznane środki: 161 360 złotych

 

Projekty zakwalifikowane do finansowania w konkursie OPUS

kierownik projektu: dr hab. Piotr Błaszczyk (Instytut Matematyki)
tytuł projektu: Nieskończoność i nieskończenie małe
przyznane środki: 243 600 złotych

Konsorcjum Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Farmaceutyczny
lider projektu: Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński, kierownik: dr hab. Sebastian Polak; kierownikiem projektu ze strony UP jest dr hab. inż. Piotr Kulinowski (Instytut Techniki)
tytuł projektu: Terapia personalizowana – projekt i weryfikacja technologii optymalizacji i wytwarzania doustnych postaci leku o modyfikowanym uwalnianiu, z wykorzystaniem druku 3D, inteligencji obliczeniowej, oraz mechanistycznego modelowania farmakokinetycznego
przyznane środki: 2 445 000 złotych

Konsorcjum Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Instytut Spawalnictwa – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
lider projektu: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, kierownik: prof. dr hab. inż. Stanisław Dymek; kierownikiem projektu ze strony UP jest dr hab. inż. Krzysztof Mroczka (Instytut Techniki)
tytuł projektu: Analiza zmian mikrostrukturalnych zachodzących podczas zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału (FSW) stopów magnezu oraz stopów magnezu ze stopami aluminium i ich wpływ na własnosci mechaniczne połączeń
przyznane środki: 875 000 zł