Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Informatyki
prof. dr hab. Olga Wasiuta
olga.wasiuta@up.krakow.pl

Zastępcy
dr hab. Tomasz Skrzyński, prof. UP
tomasz.skrzynski@up.krakow.pl
dr Paweł Łubiński
pawel.lubinski@up.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Biologii
dr hab. Agnieszka Greń, prof. UP
agnieszka.gren@up.krakow.pl

Zastępcy
dr hab. Łukasz Binkowski, prof. UP
lukasz.binkowski@up.krakow.pl 
dr Grzegorz Rut
grzegorz.rut@up.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Filologii Angielskiej
prof. dr hab. Mariusz Misztal
mariusz.misztal@up.krakow.pl

Zastępca
dr hab. Alicja Witalisz, prof. UP
alicja.witalisz@up.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej
dr hab. Piotr Kołodziej, prof. UP
piotr.kolodziej@up.krakow.pl

Zastępcy
dr hab. Marzena Błasiak-Tytuła, prof. UP
marzena.blasiak-tytula@up.krakow.pl
dr hab. Magdalena Stoch
magdalena.stoch@up.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii
dr hab. Paulina Rojek-Adamek, prof. UP
paulina.rojek-adamek@up.krakow.pl

Zastępcy
dr Aldona Guzik
aldona.guzik@up.krakow.pl
dr hab. Andrzej Dąbrowski, prof. UP
andrzej.dabrowski@up.krakow.plDyrektor Instytutu Geografii
dr Wioletta Kilar
wioletta.kilar@up.krakow.pl

Zastępcy
dr hab. Joanna Zawiejska, prof. UP
joanna.zawiejska@up.krakow.pl
dr Franciszek Mróz
franciszek.mroz@up.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki
dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska, prof. UP
agnieszka.chlosta-sikorska@up.krakow.pl

Zastępca
dr Dorota Drzewiecka
dorota.drzewiecka@up.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej
prof. dr hab. Piotr Jargusz
piotr.jargusz@up.krakow.pl

Zastępca
dr hab. Agata Agatowska, prof. UP
agata.agatowska@up.krakow.pl Dyrektor Instytutu Matematyki
prof. dr hab. Tomasz Szemberg
tomasz.szemberg@up.krakow.pl

Zastępcy
dr Ireneusz Krech
ireneusz.krech@up.krakow.pl
dr Bożena Rożek
bozena.rozek@up.krakow.plDyrektor Instytutu Nauk o Informacji
dr hab. Iwona Pietrzkiewicz, prof. UP
iwona.pietrzkiewicz@up.krakow.pl

Zastępca
dr Bożena Jaskowska
bozena.jaskowska@up.krakow.plDyrektor Instytutu Nauk Technicznych
dr hab. Henryk Noga, prof. UP
henryk.noga@up.krakow.pl

Zastępcy
dr inż. Małgorzata Piaskowska-Silarska
malgorzata.piaskowska-silarska@up.krakow.pl
dr hab. Wojciech Bąk, prof. UP
wojciech.bak@up.krakow.plDyrektor Instytutu Neofilologii
dr hab. Wojciech Prażuch, prof. UP
wojciech.prazuch@up.krakow.pl

Zastępcy
dr hab. Angela Bajorek, prof. UP
angela.bajorek@up.krakow.pl 
dr hab. Marta Eloy Cichocka, prof. UP
marta.cichocka@up.krakow.pl 
dr Małgorzata Niziołek
malgorzata.niziolek@up.krakow.pl 
dr hab. Bogumił Ostrowski, prof. UP
bogumil.ostrowski@up.krakow.pl 
dr Agnieszka Liszka-Drążkiewicz
agnieszka.liszka-drazkiewicz@up.krakow.plDyrektor Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
prof. dr hab. Bożena Muchacka
bozena.muchacka@up.krakow.pl

Zastępcy
dr hab. Michał Głażewski, prof. UP
michal.glazewski@up.krakow.pl
dr Magdalena Grochowalska
magdalena.grochowalska@up.krakow.plp.o. Dyrektor Instytutu Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli
dr hab. Joanna Łukasik, prof. UP
joanna.lukasik@up.krakow.pl

Zastępcy
dr Grażyna Aondo-Akaa
grazyna.aondo-akaa@up.krakow.plp.o. Dyrektor Instytutu Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny
dr hab. Jan Ryś, prof. UP
jan.rys@up.krakow.pl

Zastępcy
dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UP
katarzyna.dormus@up.krakow.pl
dr Olga Wyżga
olga.wyzga@up.krakow.plDyrektor Instytutu Psychologii
dr Rafał Abramciów
rafal.abramciow@up.krakow.pl

Zastępca
dr Jan Franczyk
jan.franczyk@up.krakow.pl

 

p.o. Dyrektor Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego
dr hab. Norbert Pikuła, prof. UP
norbert.pikula@up.krakow.pl

Zastępca
dr Krzysztof Chaczko
krzysztof.chaczko@up.krakow.plDyrektor Instytutu Sztuki i Designu
dr hab. Agnieszka Łukaszewska, prof. UP
agnieszka.lukaszewska@up.krakow.pl

Zastępca
dr hab. Jakub Pierzchała, prof. UP
jakub.pierzchala@up.krakow.pl

p.o. Kanclerza

mgr Aneta Wójcik
kanclerz@up.krakow.pl
telefon 12 662 60 08

W celu umówienia terminu spotkania prosimy o kontakt z sekretariatem.

prof. dr hab. Piotr Borek

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego

prof. dr hab. Piotr Borekrektor@up.krakow.pl
telefon 12 662 60 03

 

 W celu umówienia terminu spotkania z Jego Magnificencją prosimy o kontakt z sekretariatem

 

 
dr hab. Robert Stawarz, prof. UP

Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju

dr hab. Robert Stawarz, prof. UPprorektor.ksztalcenie.rozwoj@up.krakow.pl
telefon 12 662 60 06

 

 

Dyżury*
poniedziałek: 10.00–12.00
środa: 10.00–12.00

 

 

 dr hab. Michał Rogoż, prof. UP

Prorektor ds. Nauki

dr hab. Michał Rogoż, prof. UPprorektor.nauka@up.krakow.pl
telefon 12 662 60 08

 

Dyżury*
poniedziałek: 9.00–11.00
czwartek: 9.00–11.00dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP

Prorektor ds. Studenckich

dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UPprorektor.studenci@up.krakow.pl
telefon 12 662 60 06

 

 

Dyżury*
poniedziałek: 10.00–12.00
środa: 9.30–11.30

 


* W celu umówienia terminu spotkania z Władzami Uczelni prosimy o kontakt z właściwym sekretariatem

Skład Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego na kadencję 2020–2024

Członkowie Senatu z głosem stanowiącym

prof. dr hab. Piotr Borek
dr hab. Michał Rogoż, prof. UP
prof. dr hab. Mirosław Baran
prof. dr hab. Mariusz Misztal
prof. dr hab. Olga Wasiuta
dr hab. Andrzej Baran, prof. UP
dr hab. Wojciech Bąk, prof. UP
dr hab. Agnieszka Greń, prof. UP
dr hab. Władysław Kolasa, prof. UP
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
dr hab. Andrzej Kuropatnicki, prof. UP
dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa, prof. UP
dr hab. Danuta Łazarska, prof. UP
dr hab. Agnieszka Łukaszewska, prof. UP
dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. UP
dr hab. Henryk Noga, prof. UP
dr hab. Marek Pieniążek, prof. UP
dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP
dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP
dr hab. Jan Wawrzyniak, prof. UP
dr hab. Alicja Witalisz, prof. UP
dr Ewa Fogelzang-Adler
dr Aldona Guzik
dr Beata Malczewska
dr Przemysław Paliwoda
dr Tomasz Szybisty
dr Mirosław Wójtowicz
dr Bartłomiej Zyśk
mgr Maria Czereyska-Kościelniak
mgr Kinga Krzyszkowska-Kwiek
mgr inż. Dorota Marszałek
mgr Ewa Żołnierek
mgr Robert Dudzik
mgr Zbigniew Razowski
mgr Bartłomiej Kossakowski-Kisiel
Salvador Romero-Gardocka
Maciej Lisowski
Aleksandra Gałecka
Aleksandra Kościelna
Kamil Gleń
Maria Franelak
Kinga Tyrka


Członkowie Senatu z głosem doradczym

dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP
dr hab. Robert Stawarz, prof. UP
prof. dr hab. Roman Kochnowski
dr hab. Łukasz Murzyn, prof. UP
dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP
mgr Aneta Wójcik – p.o. Kanclerz
mgr Tomasz Kolosek – Kwestor
prof. dr hab. Dariusz Rott – Przewodniczący Rady Uczelni
mgr Michał Górski – Dyrektor Biblioteki Głównej
mgr Jan Fróg – KU NSZZ „Solidarność”
dr hab. Jan Ryś, prof. UP – ZNP
mgr Zbigniew Janczulewicz – przedstawiciel ZZP UP
dr hab. Tomasz Sikora, prof. UP – OZZ IP

 

Członkowie spośród wspólnoty uczelni

dr hab. Krzysztof Gurba, prof. UP
prof. dr hab. Zdzisław Noga

 

Członkowie spoza wspólnoty uczelni

prof. dr hab. Dariusz Rott – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Przewodniczący Rady Uczelni
prof. dr hab. inż. Artur Błachowski – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski


W skład Rady Uczelni wchodzi także z mocy prawa przewodniczący Samorządu Studentów. Funkcję tę obecnie pełni Kinga Tyrka.

telefon 12 662 6042
radauczelni@up.krakow.pl

strona internetowa Rady Uczelni