Dyrektor Instytutu Biologii
dr hab. Agnieszka Greń, prof. UP

Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej
dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. UP

Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii
prof. dr hab. Janusz Majcherek

Dyrektor Instytutu Fizyki
dr hab. Andrzej Baran, prof. UP

Pełniący obowiązki Dyrektora Instytutu Geografii
dr Tomasz Rachwał

Dyrektor Instytutu Grafiki i Wzornictwa
prof. dr hab. Grażyna Brylewska

Pełniąca obowiązki Dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki
dr Agnieszka Chłosta-Sikorska

Pełniąca obowiązki Dyrektora Instytutu Informatyki
dr Anna Stolińska

Dyrektor Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej
dr hab. Łukasz Murzyn

Dyrektor Instytutu Matematyki
prof. dr hab. Tomasz Szemberg

Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie
prof. dr hab. Olga Wasiuta

Dyrektor Instytutu Nauk o Informacji
dr hab. Michał Rogoż, prof. UP

Dyrektor Instytutu Nauk o Wychowaniu
dr hab. Andrzej Ryk, prof. UP

Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych
dr hab. inż. Krzysztof Mroczka, prof. UP

Dyrektor Instytutu Neofilologii
dr hab. Mariusz Misztal, prof. UP

Dyrektor Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej
prof. dr hab. Bożena Muchacka

Dyrektor Instytutu Pedagogiki Specjalnej
dr hab. Danuta Wolska, prof. UP

Dyrektor Instytutu Politologii
prof. dr hab. Andrzej Jaeschke

Dyrektor Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii
prof. dr hab. Andrzej Piasecki

Pełniący obowiązki Dyrektora Instytutu Psychologii
dr Rafał Abramciów

Dyrektor Instytutu Spraw Społecznych
dr hab. Norbert Pikuła, prof. UP

Dyrektor Instytutu Sztuki Mediów
dr hab. Jakub Pierzchała