Członkowie spośród wspólnoty uczelni

dr hab. Krzysztof Gurba, prof. UP
prof. dr hab. Zdzisław Noga

 

Członkowie spoza wspólnoty uczelni

prof. dr hab. Dariusz Rott – Przewodniczący Rady Uczelni
dr hab. inż. Artur Błachowski, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski


W skład Rady Uczelni wchodzi także z mocy prawa przewodniczący Samorządu Studentów. Funkcję tę obecnie pełni Kinga Tyrka.

telefon 12 662 6042
radauczelni@up.krakow.pl

strona internetowa Rady Uczelni