Członkowie spośród wspólnoty uczelni

dr hab. inż. Artur Błachowski, prof. UP
dr hab. Krzysztof Gurba, prof. UP
prof. dr hab. Zdzisław Noga

 

Członkowie spoza wspólnoty uczelni

prof. dr hab. Dariusz Rott – Przewodniczący Rady Uczelni
prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski


W skład Rady Uczelni wchodzi także z mocy prawa przewodniczący Samorządu Studentów. Funkcję tę obecnie pełni Kinga Tyrka.

telefon 12 662 6042
radauczelni@up.krakow.pl

strona internetowa