Na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego w dniu 25 lutego 2019 r. powołano Pierwszą Radę Uczelni. W jej skład spośród pracowników uczelni weszli:

  • dr hab. inż. Artur Błachowski, prof. UP
  • dr hab. Jacek Chmieliński, prof. UP
  • prof. dr hab. Jan Rydel


Członkami Rady spoza wspólnoty uczelni zostali:

  • dr hab. Krzysztof Broński, prof. UEK – Przewodniczący Rady Uczelni
  • prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak
  • prof. dr hab. Dariusz Rott


Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) w skład Pierwszej Rady Uczelni wchodzi także z mocy prawa przewodniczący Samorządu Studentów. Funkcję tę obecnie pełni inż. Kamil Firmanty.

Kadencja Pierwszej Rady Uczelni trwa do 31 grudnia 2020 r.

rada.uczelni@up.krakow.pl
tel. 12 662 6042