mgr Małgorzata Grzelewska

Kanclerz Uniwersytetu Pedagogicznego

mgr Małgorzata Grzelewska

kanclerz@up.krakow.pl
telefon 12 662 60 08

W celu umówienia terminu spotkania prosimy o kontakt z sekretariatem.dr inż. Andrzej Pikulski

Zastępca Kanclerz Uniwersytetu Pedagogicznego

dr inż. Andrzej Pikulski

andrzej.pikulski@up.krakow.pl
telefon 12662 6055

W celu umówienia terminu spotkania prosimy o kontakt z sekretariatem.