mgr Małgorzata Grzelewska

Kanclerz Uniwersytetu Pedagogicznego

mgr Małgorzata Grzelewska

kanclerz@up.krakow.pl
tel. 12 662 60 08

W celu umówienia terminu spotkania prosimy o kontakt z sekretariatem.