uścisk dłoni Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr. hab. Piotra Borka i nadinsp. Michała LedzionaZ myślą o studentach i funkcjonariuszach Policji podpisano dziś porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie a Komendą Wojewódzką Policji.

naukowcy podczas pracy przy komputerze

Do grona laureatów konkursu Miniatura 5 na pojedyncze działania naukowe, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki, dołączyli kolejni pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego.

uśmiechnięta studentka

Jeszcze macie szansę zostać studentami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W rekrutacji śródrocznej prowadzimy nabór na kierunki: dziennikarstwo przyrodnicze, edukacja techniczno-informatyczna, gospodarka przestrzenna, informatyka, inżynieria bezpieczeństwa.

naukowcy podczas spotkania

Po raz kolejny rozstrzygnięto konkursy OPUS i PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki. Ponad 900 grantów na badania z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu trafi do naukowców z całej Polski.

Dr hab. Hubert Chudzio, prof. UPDr hab. Hubert Chudzio, prof. UP z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego otrzymał Srebrny Medal Honorowy za zasługi dla Województwa Małopolskiego. Jest to najwyższe małopolskie wyróżnienie wojewódzkie.