Prosimy o zapoznanie się z zasadami kwalifikacji i realizacji wyjazdów na stronie internetowej:
http://www.bwm.up.krakow.pl/wyjazdy-pracownikow/erasmus-ka107-wyjazdy-dydaktyczne/

Dokumenty należy składać w dniach 23 października – 10 listopada 2017 r., do godz. 14:00 w Biurze Współpracy Międzynarodowej (pok. 174).

Pytania prosimy kierować do Pana Łukasza Pieczonka, pok. 174, tel: 12 662 60 44, 
e-mail: lukasz.pieczonka@up.krakow.pl

Ważne!

Zasady rekrutacji skierowane są do jednostek Uczelni, które wskazane zostały na dwustronnych umowach z partnerami. Tylko pracownicy wskazanych jednostek są uprawnieni do wyjazdu do danej jednostki partnerskiej. 
W roku akademickim 2017/2018 podział jednostek wygląda następująco:

A) Beit Berl College, Izrael – Wydział Sztuki, Wydział Filologiczny, Instytut Historii i Archiwistyki.
B) Levinsky College, Izrael – Instytut Historii i Archiwistyki, Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiczny.
C) Uniwersytet w Belgradzie, Serbia – Wydział Pedagogiczny, Wydział Filologiczny.
D) Uniwersytet im. Yanki Kupały w Grodnie, Białoruś – Instytut Informatyki.