NAWA (logo) i Welcome to Poland (logo)

Instytut Matematyki uzyskał w ramach programu Welcome to Poland Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej grant w wysokości 311 790 złotych.

Głównym celem Programu Welcome to Poland jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów związanych z:

  • budowaniem potencjału wnioskodawców w zakresie umiędzynarodowienia;
  • budowaniem potencjału wnioskodawców w zakresie przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej;
  • promowaniem wnioskodawców na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez współpracę z zagranicznymi absolwentami.

Otrzymane środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie dwóch wydarzeń naukowych: Lefschetz Preparatory School oraz Konferencji „Lefschetz Properties in Algebra, Geometry, Topology and Combinatorics”.