jeden z budynków uniwersyteckich
fot. Marcelina Woźnicka

12 lipca 2023 roku zakończyła się pierwsza tura rejestracji elektronicznej na większość kierunków stacjonarnych pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich, które znalazły się w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w roku akademicki 2023/2024. W naborze podstawowym w systemie rekrutacyjnym IRK dostępnych było 77 kierunków.

Najpopularniejszymi okazały się: psychologia (z 26. osobami na miejsce), filologia angielska (z 13. osobami na miejsce), kryminalistyka (z 10. osobami na miejsce) oraz grafika (z 9. osobami na miejsce). Łącznie zgłosiło się 18,5 tysiąca kandydatów, a zainteresowanie wzrosło o 8% w stosunku do rekordowej ubiegłorocznej rekrutacji.


Naszą ofertę poszerzyliśmy o kierunki:

 • dziennikarstwo (studia drugiego stopnia);
 • ekonomia (studia pierwszego i drugiego stopnia);
 • logistyka (studia pierwszego i drugiego stopnia);
 • historia – studia nauczycielskie (studia jednolite magisterskie);
 • międzynarodowa polityka społeczna i analityka (studia pierwszego i drugiego stopnia);
 • pedagogika resocjalizacyjna (studia pierwszego stopnia);
 • HR w mediach i organizacjach międzynarodowych (studia pierwszego stopnia);
 • cyberbezpieczeństwo (studia pierwszego stopnia, inżynierskie);
 • zarządzanie ochroną środowiska (studia drugiego stopnia);
 • ekoturystyka (studia pierwszego stopnia);
 • geodezja i geoinformacja (studia pierwszego stopnia, inżynierskie);
 • gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami (studia pierwszego stopnia, inżynierskie);
 • nauczyciel biologii i geografii (jednolite studia magisterskie);
 • bezpieczeństwo narodowe (studia pierwszego i drugiego stopnia);
 • studia nad wizualnością – Visual Studies (studia pierwszego stopnia).

Wciąż jeszcze można rekrutować się na studia niestacjonarne pierwszego stopnia, w tym między innymi na: administrację, architekturę informacji, bioinformatykę, edukację techniczno-informatyczną, kryminalistykę, informatykę, HR w mediach i organizacjach międzynarodowych, geografię czy kulturoznawstwo i wiedzę o mediach.

Do 1 września trwa również elektroniczna rejestracja do szkoły doktorskiej. Na studia podyplomowe można aplikować do drugiej połowy września lub do końca miesiąca, w zależności od kierunku.

Kierunki, na których pozostały jeszcze wolne miejsca zostaną objęte dodatkową rekrutacją. Informacje dotyczące uzupełniającego naboru na studia zostaną ogłoszone w ostatnim tygodniu lipca na stronie internetowej Uczelni.