uczestnicy spotkania pozują do wspólnego zdjęcia na tle mozaiki
fot. Marcelina Woźnicka

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek spotkał się z delegacją Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki Drohobyczu. Uczelnie chcą zacieśnić współpracę z pożytkiem dla pracowników i studentów obu uniwersytetów.

Przedstawiciele Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki Drohobyczu: Rektor prof. Walentyna Bodak, Prorektor ds. współpracy międzynarodowej dr Igor Hrynyk, Dziekan Wydziału Filologii Ukraińskiej i Obcej prof. Petro Maćkiw i Kierownik Polonistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego dr Wiera Meniok 1–2 czerwca 2023 roku odbywają w Krakowie szereg rozmów dotyczących zacieśniania kooperacji uczelni z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.

Tematem dzisiejszego spotkania z Rektorem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr. hab. Piotrem Borkiem było podpisanie dwustronnej umowy o współpracy, wprowadzenie podwójnych dyplomów, organizowanie wymiany pracowników i studentów oraz możliwość współdziałania w ramach programu Interreg NEXT Polska–Ukraina 2022–2027. W spotkaniu ze strony Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wzięli także udział Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UP, Prorektor ds. Nauki dr hab. Michał Rogoż, prof. UP, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych dr hab. Andrzej Kuropatnicki, prof. UP oraz przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo prof. dr hab. Paweł Próchniak.