Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UP
fot. Marcin Kania

19 grudnia 2022 roku powołana została Rada Programowa Fundacji Sztuki Trójmorza, w skład której weszli przedstawiciele krakowskich instytucji kultury i miasta Krakowa. Posiedzenie otworzył Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UP. Stałym obserwatorem prac Rady Programowej Fundacji został Zastępca Dyrektora Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Marcin Łapczyński. W skład Zarządu Fundacji weszli natomiast Dziekan Wydziału Sztuki dr hab. Łukasz Murzyn, prof. UP jako prezes oraz wiceprezesi Cecylia Malik (Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej) i dr hab. Rafał Solewski, prof. UP (Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej).

W składzie Rady Programowej Fundacji Sztuki Trójmorza znaleźli się: Prorektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie dr hab. Robert Stawarz, prof. UP (przewodniczący Rady Programowej Fundacji), Dyrektor Muzeum Krakowa dr Michał Niezabitowski (wiceprzewodniczący Rady Programowej Fundacji), Rektor Akademii Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk, Dyrektor Muzeum Fotografii w Krakowie Marek Świca, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury Agata Wąsowska-Pawlik, Dyrektor Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA Natalia Zarzecka, Pełnomocnik Prezydenta miasta Krakowa ds. Kultury Robert Piaskowski, przedstawicielka Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie Katarzyna Piszczkiewicz, Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski Joanna Warchoł.

Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UP
fot. Marcin Kania

Rada Programowa Fundacji Sztuki Trójmorza
fot. Marcin Kania

Fundacja, bazując na wieloletnich doświadczeniach naukowych, organizacyjnych i wystawienniczych Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, potencjale naukowym kadry uniwersyteckiej, związanym z dziedzinami nauk o polityce i administracji, a także geopolityce i dyplomacji kulturalnej ma być platformą współpracy naukowej, publikacyjnej i wystawienniczej największych instytucji kultury i uczelni Krakowa z szeroką grupą partnerów zagranicznych pełniących kluczowe role w sektorze kultury krajów Inicjatywy Trójmorza.

Celem przedsięwzięcia jest promocja kultury polskiej i kultury krajów regionu jako spoiwa budującego obok czynników gospodarczych i militarnych siłę Rzeczypospolitej Polskiej i międzynarodowe znaczenie wspólnoty państw Trójmorza. Jednym z narzędzi realizacji tych celów ma się stać, obok badań, konferencji i publikacji, także poprowadzenie w Krakowie oraz w krajach partnerskich cyklicznej, międzynarodowej imprezy artystycznej opartej o zasadę afirmatywnego, przyjaznego spojrzenia na kulturę i sztukę naszą i naszych sąsiadów.

Projekt wpisuje się w nadchodzącą przebudowę polityk publicznych w tym zakresie wymuszoną nową sytuacją międzynarodową, w której dotychczasowe formaty współpracy regionalnej będą musiały być uzupełnione działaniami kulturalnymi obejmującymi cały region Trójmorza poszerzony o Ukrainę, a może także kraje skandynawskie.