Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UP z przedstawicielami Aleksandër Moisiu University of Durrës

13 października 2022 roku Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UP spotkał się z przedstawicielami Aleksandër Moisiu University of Durrës. W spotkaniu wzięli udział pnaukowcy z albańskiej Uczelni, rektor prof. dr Kseanela Sotirofski, prodziekan Wydziału Pedagogicznego dr Klodiana Leka, prof. Ledia Kashahu i prof. Dilina Beshiri, a także kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Magdalena Birgiel.

Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UP z przedstawicielami Aleksandër Moisiu University of Durrës

Podczas spotkania rozmawiano o nawiązaniu współpracy między uczelniami w ramach podwójnego dyplomowania w dziedzinie edukacji.