logo Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w module „Dziedzictwo Narodowe” przyznało Uniwersytetowi Pedagogicznemu w Krakowie grant w wysokości 848 398 złotych. Projekt „Diaspora polskich Sybiraków w świecie – zapis notacji źródłowych/Notacje i archiwa domowe Sybiraków w kraju – zespół archiwalny” realizowany będzie w latach 2022–2027. Kierownikiem projektu jest dr hab. Hubert Chudzio, prof. UP z Instytutu Historii i Archiwistyki, dyrektor Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Efektem zaplanowanych działań będzie między innymi pięciotomowa seria wydawnicza relacji źródłowych polskich Sybiraków z Australii, Kanady, RPA, Izraela i Wielkiej Brytanii.

Dzięki Narodowemu Programowi Rozwoju Humanistyki finansowane są projekty, które mają duże znaczenie dla prowadzenia w przyszłości badań naukowych, cechujące się użytecznością dla różnych dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych lub dyscyplin artystycznych, zawierające treści humanistyczne lub stosujące metody właściwe dla dziedziny nauk humanistycznych oraz wymagające tworzenia i utrzymywania specjalistycznych zespołów badawczych.