dłonie z uniesionymi w dłoni biretami
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Z przyjemnością informuje, że naukowcy z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie znaleźli się w elitarnym gronie 215 młodych naukowców z całej Polski, którzy otrzymają wsparcie finansowe od Ministra Edukacji i Nauki.

Stypendia przyznawane są badaczom, którzy posiadają bogaty dorobek publikacyjny oraz prowadzą innowacyjne badania. Tegoroczni stypendyści z Uniwersytetu Pedagogicznego reprezentują dziedzinę nauk humanistycznych oraz dziedzinę nauk społecznych.

Z naszej Uczelni stypendia otrzymało siedmiu naukowców

  • dr Piotr Puchalski (dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina historia),
  • dr Krzysztof Siatka (dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina nauki o sztuce),
  • dr Kamila Ziółkowska-Weiss (dziedzina nauk społecznych, dyscyplina geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna),
  • dr Agnieszka Polończyk (dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki o bezpieczeństwie),
  • dr Joanna Podgórska-Rykała (dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki o polityce i administracji),
  • dr Anna Gagat-Matuła (dziedzina nauk społecznych, dyscyplina pedagogika),
  • dr Monika Szczygieł (dziedzina nauk społecznych, dyscyplina psychologia).

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.