dłonie budujące z klocków

10 maja 2022 roku rozstrzygnięty został konkurs „Grant rektorski” na dofinansowanie projektów realizowanych przez studenckie koła naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Przypomnijmy, że 7 kwietnia 2022 roku Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek ogłosił konkurs „Grant rektorski” na dofinansowanie projektów realizowanych przez studenckie koła naukowe w 2022 roku.

Do konkursu zgłoszono 14 projektów kół naukowych, które zostały ocenione przez komisję. W jej skład wchodzili: Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP, Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP, Kierownik Działu Spraw Studenckich mgr Łukasz Bandoła, Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów Kinga Tyrka i Katarzyna Wójtowicz, studentka drugiego roku studiów drugiego stopnia art & design. Komisja w oparciu o ustalone w regulaminie kryteria przygotowała ranking, który stał się podstawą do przyznania dofinansowań.

Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 15 tysięcy złotych zdobyło Studenckie Koło Naukowe Instytutu Historii i Archiwistyki za projekt „Ludzie, nekropolie, muzea. Wielokulturowe i wielowyznaniowe dziedzictwo Krainy Wielkich Jezior Mazurskich”. Opiekunem koła naukowego jest dr hab. Hubert Chudzio, prof. UP.

Drugie miejsce i nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych zdobyło Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Specjalnej za projekt „Inny nie znaczy gorszy. Jak rozmawiać z dziećmi o niepełnosprawności?”. Opiekunem koła naukowego jest mgr Karolina Kilar.

Komisja konkursowa zarekomendowała także przyznanie trzech nagród za zajęcie trzeciego miejsca w wysokości po 5 tysięcy złotych dla: Studenckiego Koła Naukowego Wzornictwa Prototyp za projekt „Lokalne dziedzictwo” (opiekunem koła naukowego jest mgr Michał Tokarski), Koła Artystyczno-Naukowego Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej za projekt „Szczęśliwe Miasto – Cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej” (opiekunem koła naukowego jest dr hab. Marek Batorski, prof. UP) i Studenckiego Koła Naukowego Polonistów za projekt „Miejsca Wisławy Szymborskiej. Lektura i edukacja” (opiekunem koła naukowego jest dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, prof. UP).

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji projektów, a działające na uczelni koła już dziś zachęcamy do udziału w kolejnej edycji konkursu. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Dziale Spraw Studenckich (kolanaukowe@up.krakow.pl).