flagi ukraińskie

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek w trosce o Ukraińców zaatakowanych przez Rosję Putina, wraz z środowiskiem Uniwersytetu Pedagogicznego, podjął wszelkie możliwie działania, aby pomóc Ukrainie.

Studenci i studentki z Ukrainy, chcemy zapewnić Was o naszym wsparciu. Wypracowujemy kolejne formy pomocy dla Was – zarówno pomocy materialnej, jak i tej związanej z organizacja studiów.

Obecnie studenci i studentki Uniwersytetu Pedagogicznego z Ukrainy, którzy przebywają w Krakowie, mogą liczyć na naszą pomoc prawną i finansową. W tym celu zarezerwowano środki finansowe dla potrzebujących. Wszyscy nasi studenci i studentki z Ukrainy mogą teraz wystąpić o zapomogi, które zostaną przekazane w trybie pilnym.

Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP prowadzi prace nad powołaniem świetlicy dla ukraińskich dzieci przybywających do Krakowa. W planach mamy również kolejne działania.

Niebawem na naszej stronie internetowej uruchomimy specjalną zakładkę, w której publikować będziemy kolejne informacje niezbędna dla Ukraińców.

Niezależne Zrzeszenie Studentów UP, Samorząd Studentów oraz koła naukowe działające w Uniwersytecie Pedagogicznym prowadzą zbiórki środków na rzecz zaatakowanej Ukrainy. Gorąco zachęcamy wszystkich, którym los wolnego świata nie jest obojętny do przyłączenia się do tych akcji.

„Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.”

„Nie umarła jeszcze Ukraina ani chwała, ani wolność,
Jeszcze do nas, bracia Ukraińcy, uśmiechnie się los.
Zginą wrogowie nasi jak rosa na słońcu,
Zapanujemy i my bracia, w naszym kraju.”

/Z hymnu Ukrainy/