budynek główny Uniwersytetu Pedagogicznego
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Od jutra do 6 lutego 2022 roku zajęcia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie realizowane będą w formie zdalnej. Zajęcia mają odbywać się w trybie synchronicznym, zgodnie z harmonogramem zajęć. Konsultacje i dyżury nauczycieli akademickich w tym okresie odbywają się w trybie zdalnym lub – w uzasadnionych przypadkach – w trybie stacjonarnym, po wcześniejszym ustaleniu z wykładowcą.

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R.Z.0211.1.2022 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie organizacji kształcenia w okresie od 25 stycznia 2022 roku do 6 lutego 2022 roku