uścisk dłoni Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr. hab. Piotra Borka i nadinsp. Michała Ledziona
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Z myślą o studentach i funkcjonariuszach Policji podpisano dziś porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie a Komendą Wojewódzką Policji. „Ta umowa to możliwość bardziej praktycznego przygotowania naszych studentów kształcących się w instytutach Nauk o Bezpieczeństwie oraz Prawa i Ekonomii” – podkreślał Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek.

Uroczyste podpisanie umowy odbyło się 2 grudnia 2021 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej. Przed złożeniem podpisów pod dokumentem głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion, który podziękował władzom uczelni za chęć nawiązania współpracy: „Bezpieczeństwo jako podstawowa potrzeba człowieka stanowi trzon naszych codziennych działań i służby dla innych. Bezpieczeństwo to także poczucie i wewnętrzne przekonanie obywateli, a to wymaga kompleksowego podejścia i zaangażowania innych podmiotów. Dla naszej formacji współpraca z uczelniami ma konkretny wymiar. Badania społeczne, wytyczanie nowych kierunków działań czy inicjowanie wspólnych szkoleń z pewnością służyć będą utrzymaniu wysokiego poziomu działań na rzecz bezpieczeństwa”.

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek i nadinsp. Michał Ledzion
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

uczestnicy spotkania
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek podkreślił praktyczny wymiar umowy: „Otwiera ona możliwości ściślejszej współpracy, zwłaszcza w zakresie przygotowania praktycznego naszych studentów, przede wszystkim z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie i z Instytutu Prawa i Ekonomii. Będziemy mogli delegować do Komendy studentów celem poszerzenia ich kompetencji. Część z nich być może zwiąże swoje życie zawodowe z Policją”. Rektor skorzystał także z okazji, by wyrazić uznanie dla funkcjonariuszy Policji, którzy pełnią służbę w niełatwych czasach.

Podpisana umowa zakłada współpracę obu instytucji w zakresie rozwijania i wdrażania rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa publicznego na terenie Małopolski oraz kształtowania postaw obywatelskich. W praktyce porozumienie zakłada między innymi inicjowanie i wyznaczanie kierunków badań dotyczących poprawy bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania przestępczości, podejmowanie wspólnej realizacji projektów naukowo-badawczych, organizowanie konferencji, szkoleń i seminariów eksperckich z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz popularyzacja i publikowanie wyników tych wspólnych działań. W porozumieniu przewidziano także współorganizowanie praktyk dla studentów obu instytutów, a także umożliwienie funkcjonariuszom i pracownikom Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie udziału w programach kształcenia na Uniwersytecie Pedagogicznym.

W uroczystym podpisaniu umowy wzięli udział: Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek; Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UP; Kanclerz Uniwersytetu Pedagogicznego dr Krzysztof Wąsowicz; Dyrektor Instytutu Spraw Społecznych dr hab. Norbert Pikuła, prof. UP; Kierownik Sekcji ds. Zarządzania Nieruchomościami Ewa Żołnierek oraz Kierownik Działu ds. Osób Niepełnosprawnych i Promocji Adam Gliksman.

galeria zdjęć

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie a Komendą Wojewódzką Policji – wypowiedź Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr. hab. Piotra Borka (TVP3 Kraków „Kronika”)