dr hab. Piotr Długosz, prof. UP

Miło nam poinformować, że projekt, którego kierownikiem jest dr hab. Piotr Długosz, prof. UP otrzymał finansowanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Projekt „Identyfikacja barier utrudniających powrót do szkół uczniów w Polsce i na Ukrainie” otrzymał finansowanie w wysokości 291 000 złotych i będzie realizowany od lipca 2021 roku do stycznia 2022 roku we współpracy z Taras Shevchenko National University of Kyiv.

Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach programu umożliwia naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu.

Gratulujemy.