Jako Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego wyrażam oburzenie i sprzeciw wobec wszelkich form dyskryminacji stosowanych w odniesieniu do osób LGBT. Stanowczo podkreślam, że nie ma miejsca na zachowania homofobiczne zarówno werbalne, jak i niewerbalne. Nie może być przyzwolenia na język nienawiści w żadnej formie życia społecznego, czy też dyskusji politycznych. Chciałbym zapewnić wszystkie osoby studiujące i pracujące na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, że są i będą szanowane na uczelni. Mogą czuć się bezpiecznie, a wszelkie podejmowane próby ich poniżania, czy też odnoszenia się do nich bez należytego szacunku będą kierowane na drogę prawną.

 

prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Rektor

Stanowisko KRASP w sprawie wypowiedzi stygmatyzujących