Naukowcy z Uniwersytetu Pedagogicznego beneficjentami programów „Doskonała Nauka” i „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”

Miło nam poinformować, że wśród naukowców, którym przyznane zostało finansowanie w ramach programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znaleźli się przedstawiciele Uniwersytetu Pedagogicznego: prof. dr hab. Jan Rydel; dr hab. Magdalena Mikołajczyk, prof. UP; dr Kaja Kowalczewska; dr Stanisław Skórka.

 

Projekty zakwalifikowane do finansowania w programie „Doskonała Nauka”

moduł: Wsparcie konferencji naukowych
kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Rydel (Instytut Politologiii)
tytuł projektu: „History as an Instrument of Contemporary International Conflicts – 2nd edition”
przyznane środki: 109 000 złotych

moduł: Wsparcie konferencji naukowych
kierownik projektu: dr hab. Magdalena Mikołajczyk, prof. UP (Instytut Politologii)
tytuł projektu: „Pokoleniowy potencjał polityki”
przyznane środki: 55 635 złotych

moduł: Wsparcie monografii naukowych
kierownik projektu: dr Kaja Kowalczewska (Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii)
tytuł projektu: „Sztuczna inteligencja na wojnie – analiza prawnomiędzynarodowa”
przyznane środki: 33 334 złotych

Przedmiotem programu „Doskonała Nauka” było wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych.

 

Projekty zakwalifikowane do finansowania w programie „Społeczna odpowiedzialność Nauki”

moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych
kierownik projektu: dr Stanisław Skórka (Biblioteka Główna)
tytuł projektu: „Dziedzictwo kulturowe XIX i XX wieku. Digitalizacja i rozpowszechnienie w bibliotece cyfrowej”
przyznane środki: 93 307 złotych

moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych
kierownik projektu: dr Stanisław Skórka (Biblioteka Główna)
tytuł projektu: „Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych”
przyznane środki: 217 000 złotych

Celem programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” było wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

Gratulujemy.