Miło nam poinformować, że 30 kwietnia 2020 roku Wydawnictwo Wiley przyznało dr hab. Lidii Ogieli, prof. UP prestiżowe wyróżnienie w kategorii najczęściej czytanego artykułu w 2019 roku.

Publikacja autorstwa dr hab. Lidii Ogieli, prof. UP pt. „Cognitive and innovative computation paradigms for big data and cloud computing applications” znalazła się wśród najczęściej czytanych artykułów naukowych w 2019 roku. Praca ukazała się w czasopiśmie Concurrency and Computation: Practice and Experience Wydawnictwa Wiley. Wyróżnienie to przyznawane jest 10% najczęściej pobieranych i czytanych artykułów w danym roku kalendarzowym. 

Wydawnictwo Wiley od ponad 200 lat znane jest w świecie międzynarodowej nauki jako jedno z najbardziej uznanych wydawnictw, publikujących prace badawcze, w tym monografie i czasopisma naukowe o zasięgu międzynarodowym. Concurrency and Computation: Practice and Experience jest natomiast czasopismem naukowym z dziedziny informatyki, wydającym prace z zakresu obliczeń współbieżnych, nowoczesnych metod obliczeniowych, systemów operacyjnych, analizy danych, aplikacji oraz oprogramowania, unifikacji obliczeń równoległych i rozproszonych, zarówno w zakresie rozwiązań teoretycznych jak i praktycznych. Od 1989 roku jest uznawane za jeden z wyznaczników rozwoju nowoczesnej informatyki.

Wyróżnienie Wydawnictwa Wiley dla dr hab. Lidii Ogieli, prof. UP