Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ogłasza Konkurs na logo jubileuszu 75-lecia Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie „Logo UP 75”.

„Zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w Konkursie na logo Jubileuszu 75-lecia Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Najlepszy projekt zostanie ogłoszony jako oficjalne logo Jubileuszu UP i będzie używany w oficjalnej korespondencji oraz materiałach promocyjnych. Liczę na Państwa wyobraźnię i kreatywność!”.

prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
Rektor

 

Konkurs ma charakter otwarty, może w nim uczestniczyć każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Projekt powinna cechować oryginalność i innowacyjność. Projekty należy złożyć do 15 czerwca 2020 roku do godziny piętnastej w siedzibie organizatora Konkursu, Kancelarii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy ul. Podchorążych 2 z dopiskiem „LOGO UP 75”.

Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 (Formularz zgłoszeniowy)
Załącznik nr 2 (Oświadczenie o posiadaniu wyłącznych autorskich praw majątkowych do projektu)

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres organizatora konkursu:
Biuro Promocji
Karina Olesiak
karina.olesiak@up.krakow.pl 
telefon 12 662 74 79