Publikujemy Apel KRASP dotyczący wyborów prezydenckich, jednomyślnie przyjęty przez Prezydium KRASP 3 kwietnia 2020 roku.

 

Apel
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
w związku z wyborami prezydenckimi

W obliczu zagrożeń związanych z epidemią apelujemy do wszystkich sił politycznych w naszym kraju o zgodne, skoordynowane działania na rzecz ograniczania jej zasięgu i skutków.

Stanowczo sprzeciwiamy się tym działaniom powiększającym zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli, które mogą być bez szkody odsunięte w czasie. Nie akceptujemy też wprowadzania – pod pretekstem dbałości o zdrowie publiczne – trwałych zmian dotyczących podstawowych praw obywatelskich, w szczególności gwarantowanych przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyrażamy zdecydowany protest przeciwko upartym próbom forsowania przeprowadzenia wyborów prezydenckich w terminie 10 maja 2020 r., czy to w formie wymagającej obecności w lokalach wyborczych, czy to w formie głosowania zdalnego lub korespondencyjnego, wprowadzanego do przepisów w pośpiechu i bez niezbędnej refleksji. Wyrażamy przekonanie, że w obecnej sytuacji wybory w planowanym terminie absolutnie nie mogą mieć miejsca.

Ze względu na trudny do przewidzenia rozwój sytuacji wzywamy do podjęcia kroków zmierzających do przesunięcia terminu wyborów prezydenckich, tak aby wszyscy obywatele Polski mogli wziąć udział w tym doniosłym akcie, w warunkach zgodnych zarówno z duchem jak i literą demokracji. Warunki przeprowadzenia wyborów, poza spełnieniem wymogów konstytucyjnych, muszą zapewnić bezpieczeństwo zdrowia głosujących i, co bardzo ważne, zachęcić ich do spełnienia tak ważnego obowiązku obywatelskiego.

Przewodniczący KRASP
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

 

wersja pdf dokumentu