Studenci, którzy opuścili uczelnianą bazę noclegową na czas pandemii zapłacą za pokój 25 procent mniej.

 

Decyzja Nr R/D.0201-6/2020
Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
z dnia 31 marca 2020


w sprawie obniżenia opłat za domy studenckie dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Działając na podstawie art. 23 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o Szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2020, poz. 85) w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020, poz. 511, z późn. zm.) postanawiam, co następuje:

§ 1

Studenci i doktoranci, którzy opuścili domy studenckie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i przed przywróceniem w Uczelni normalnego trybu pracy nie będą korzystać z domów studenckich wnoszą opłaty za miejsce zgodnie z Zarządzeniem Prorektora ds. Studenckich Nr RO/Z.0201-6/2019 pomniejszone o 25%.

Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1. obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2020 roku do czasu przywrócenia w Uczelni normalnego trybu pracy.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak