Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020 zostały przyznane

Prawie 500 stypendiów za wybitne osiągnięcia przyznał w tym roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. Wyróżnieni studenci otrzymają po siedemnaście tysięcy złotych.

Jak poinformował resort nauki w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej, rektorzy uczelni z całej Polski nadesłali 1106 wniosków o przyznanie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia.

Wnioski oceniane były przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Członkowie zespołu wybrani zostali spośród kandydatów zgłaszanych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisję Ewaluacji Nauki oraz Radę Młodych Naukowców. Wnioski dotyczące stypendiów zostały ocenione przez zespół metodą punktową, w ramach poszczególnych dziedzin nauki i sztuki.

 Z przyjemnością informujemy, że siedmiu studentów naszej Uczelni otrzymało te prestiżowe stypendia. Wśród nich znaleźli się:

  • Weronika Dziepak – art & design,
  • Aleksandra Krogulecka – art & design,
  • Joanna Wałek – art & design,
  • Jakub Maciejczyk – art & design,
  • Agnieszka Anna Kania – prawo,
  • Kacper Cholewa – prawo,
  • Jakub Idzik – bezpieczeństwo państwa.

Gratulujemy.

Pełna lista stypendystów znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów dostępne są na stronie Biura Spraw Studenckich.