W dniu 5 grudnia 2019 roku studentki z Koła Naukowego Pedagogów przeprowadziły warsztaty pt. „Budowanie efektywnych zespołów” w ramach I Młodzieżowych Dni Wolontariatu organizowanych przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

W warsztatach wzięli udział licealiści z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie. Uczniowie z dużym zaangażowaniem włączyli się w wykonywanie zadań mających na celu zbudowanie i poprawę komunikacji w zespole.

Merytoryczną opiekę nad przygotowaniem warsztatów sprawowały dr Anna Mróz i dr Katarzyna Jagielska.

Więcej informacji o inicjatywie