Nadanie tytułu Uczelni Przyjaznej dla Sprawiedliwego Handlu/ Fair Trade

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie został w czerwcu 2019 roku pierwszą w Polsce uczelnią, która uzyskała tytuł Uczelni Przyjaznej dla Sprawiedliwego Handlu/ Fair Trade.

Oficjalne nadanie tytułu nastąpiło podczas uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego 19 listopada 2019 roku. Dyplom potwierdzający zdobyte wyróżnienie na ręce Jego Magnificencji profesora Kazimierza Karolczaka przekazał członek zarządu Fundacji „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska Zbigniew Szalbot.

Wśród działań podjętych przez uczelnię na rzecz promowania Sprawiedliwego Handlu i kształtowania odpowiedzialnych zachowań konsumenckich znalazło się między innymi: podpisanie deklaracji poparcia dla Sprawiedliwego Handlu przez Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego, powołanie zespołu Ambasadorów Sprawiedliwego Handlu UP (wykładowcy: dr Ewa Radomska – koordynator, dr Paulina Szyja, dr Katarzyna Kowalska, dr Marcin Urbaniak; studentki: Katarzyna Karcz, Kamila Pasternak, Oliwia Kowalska, Klaudia Ostrowska, Graciela Namysł, Anna Krupa), podejmowanie działań ukierunkowanych na budowanie i wzmacnianie świadomości oraz wiedzy społeczności akademickiej na temat idei Fair Trade oraz odpowiedzialnej konsumpcji poprzez organizację warsztatów, wykładów, seminariów, pokazów filmów, obchodów World Fair Trade Day, zapewnienie dostępności produktów Sprawiedliwego Handlu podczas konferencji krajowych i międzynarodowych. Wypełnienie kryteriów jest owocem rozłożonej na dwa lata akademickie kampanii promującej ideę Fair Trade na terenie uniwersytetu.

Nadanie tytułu Uczelni Przyjaznej dla Sprawiedliwego Handlu/ Fair Trade (dyplom)

Uniwersytet Pedagogiczny, uzyskując tytuł Uczelni Przyjaznej dla Sprawiedliwego Handlu, stał się częścią międzynarodowego ruchu Fairtrade, który promuje Sprawiedliwy Handel i wpływa na kształtowanie odpowiedzialnych zachowań konsumenckich wspierających Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Więcej informacji o idei Fair Trade na stronie internetowej Polskiej kampanii Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu