Do grona laureatów konkursu MINIATURA 3 Narodowego Centrum Nauki dołączyli dr hab. Anna Barbasz i dr inż. Paweł Hyjek

Miło nam poinformować, że do grona laureatów konkursu MINIATURA 3 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki dołączyli dr hab. Anna Barbasz i dr inż. Paweł Hyjek. Projekty zostały zakwalifikowane do finansowania z listy numer 2.

kierownik projektu: dr hab. Anna Barbasz (Instytut Biologii)
tytuł projektu: „Ocena cytotoksyczności nanocząstek srebra stabilizowanych wybranymi antyoksydantami względem komórek czerniaka”
rodzaj działania naukowego: badania wstępne/pilotażowe
przyznane środki: 47 685 złotych

Kilka słów o projekcie: Funkcjonalizowanie powierzchni za pomocą biologiczne aktywnych cząstek organicznych stanowi najnowsze wyzwanie nanotechnologii do zastosowań biomedycznych. Mimo, iż nanocząstki srebra wykorzystywane są od przemysłu, po biologię, kosmetologię i medycynę, możliwość kontrolowania bioaktywności nanocząstek budzi duże zainteresowanie badaczy. Przewiduje się, że przeprowadzenie planowanych prac badawczych przyczyni się do poszerzenia wiedzy w obszarze dotyczącym nanocytotksyczności i poszukiwania nowych, złożonych, substancji o działaniu przeciwnowotworowym. Do najważniejszych aspektów poznawczych, które zostaną osiągnięte należą: opracowanie metody syntezy stabilnych nanocząstek srebra funkcjonalizowanych niskocząsteczkowymi antyoksydantami o kontrolowanym rozmiarze i wysokim stopniu oczyszczenia, określenie korelacji między aktywnością cytotoksyczną, a właściwościami nowych nanocząstek, oraz określenie mechanizmu działania nanocząstek srebra stabilizowanych wybranymi antyoksydantami względem komórek czerniak. Wybrany model komórkowy nawiązuje do wzrastającej liczby zachorowań na nowotwory skóry o charakterze meleanocytarnym, także w naszym kraju, w następstwie zmian klimatu i wzrostu narażenia na wzmożone promieniowanie słoneczne.

 

 

kierownik projektu: dr inż. Paweł Hyjek (Instytut Nauk Technicznych)
tytuł projektu: „Wpływ metody spiekania HPHT/SPS na strukturę i właściwości stopów niklowo-aluminiowych”
rodzaj działania naukowego: badania wstępne/pilotażowe
przyznane środki: 49 500 złotych

Kilka słów o projekcie: Temat badań mieści się w obszarze nowoczesnych badań materiałowych. Celem badań jest optymalizacja procesu spiekania i ocena mikrostruktury i właściwości wytworzonych intermetalików Ni-Al. Spiekanie z równoczesnym działaniem ciśnienia i temperatury prowadzone będzie przy użyciu unikalnego w skali światowej urządzenia hybrydowego HPHT/SPS wyposażonego w komorę typu Bridgmana. Urządzenie oprócz nagrzewania konwencjonalnego umożliwia nagrzewanie prądem impulsowym wysokiej częstotliwości. Zaletą tej metody jest krótki czas trwania procesu, nawet od kilku sekund do 1 minuty, przez co nie obserwuje się niekorzystnego rozrostu ziarna w otrzymanym materiale. Dodatkowo istnieje w nim możliwość płynnego podnoszenia/obniżania temperatury jednocześnie z narastaniem ciśnienia co jest unikatowym rozwiązaniem dla tego typu aparatury, ograniczające powstawanie naprężeń cieplnych w materiałach spiekanych. Zastosowanie ciśnienia ułatwia przegrupowanie ziaren, powoduje skrócenie podczas spiekania drogi dyfuzji oraz poprawia ich zagęszczenie, eliminując porowatość prawie do zera. Zastosowanie wysokiego ciśnienia (nawet do 7 GPa), prądu impulsowego i komór umożliwiających odpowiedni rozkład ciśnienia i temperatury, powinno przyczynić się do powstania innych mikrostruktur niż te które do tej pory były obserwowane dla tego typu stopów. To z kolei powinno spowodować, że wytworzone spieki charakteryzować będą się przez to innymi właściwościami mechanicznymi, trybologicznymi czy korozyjnymi. W ramach badań planuje się przeanalizowanie kinetyki i mechanizmu konsolidacji oraz opracowanie pełnej charakterystyki właściwości mechanicznych oraz odporności na ścieranie i korozję otrzymanych spieków. Tego rodzaju wyniki badań wypełnią istniejącą w literaturze lukę informacyjną.