Uniwersytet Pedagogiczny przystąpił do projektu Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory

7 października 2019 roku Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Mariusz Wołos podpisał porozumienie o oficjalnym przystąpieniu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie do międzynarodowego projektu CREDO (ang. Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory). Projekt naukowy Ekstremalnie Rozproszonego Obserwatorium Promieniowania Kosmicznego został zainicjowany w sierpniu 2016 roku przez polskich naukowców z Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, a jego celem jest między innymi poszukiwanie ciemnej materii oraz badanie natury czasoprzestrzeni. W swojej integralnej koncepcji projekt polega na zaangażowaniu jak największej liczby osób w budowę globalnego systemu detektorów promieniowania kosmicznego, poprzez wykorzystanie smartfonów i tabletów.

Podstawowe informacje o projekcie

W prace na rzecz projektu zaangażowani są pracownicy Instytutu Informatyki dr inż. Łukasz Bibrzycki i dr inż. Marcin Piekarczyk prowadzący badania naukowe dotyczące analizy śladów cząstek pozostawianych na matrycach detektorów z wykorzystaniem metod przetwarzania obrazów, rozpoznawania sygnałów oraz zaawansowanych technik eksploracji danych. W prace badawczo-rozwojowe z powodzeniem angażowani są również studenci Instytutu Informatyki, czego przykładem jest praca magisterska zrealizowana w 2019 roku przez mgr. Dariusza Burakowskiego pod kierunkiem dr. inż. Łukasza Bibrzyckiego, której praktycznym rezultatem jest nowe prototypowe oprogramowanie do rejestracji cząstek promieniowania kosmicznego przeznaczone dla smartfonów i tabletów.

Projekt CREDO ma silnie międzynarodowy charakter i angażuje instytucje z całego świata.

Członkowie konsorcjum
Oficjalna strona projektu CREDO