Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Uniwersytet Jagielloński i Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego zapraszają na konferencję „Ignacy Matuszewski – przemilczany, zapomniany, na nowo odkrywany…”, która odbędzie się 17 października 2019 roku w budynku UP przy ul. Podchorążych 2 w Auli A1.

Postać Ignacego Matuszewskiego (1891–1946) – polityka, dyplomaty, pułkownika i publicysty – zostanie przedstawiona przez pryzmat jego dokonań, zainteresowań, relacji zawodowych i prywatnych. Spotkanie podzielono na trzy bloki, a po każdym z nich przewidziano czas na dyskusję. Prelekcje wygłoszą m.in. naukowcy z Uniwersytetów: Warszawskiego, Wrocławskiego, Jagiellońskiego, Pedagogicznego, a także z Instytutu Historii PAN w Warszawie, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie i Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Plakat