W dniach 14 – 15 czerwca 2019 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, na Wydziale Pedagogicznym, odbyła się międzynarodowa konferencja „International Expert’s Conference of Elder Abuse Prevention and Protection”. Organizatorami wydarzenia byli: Uniwersytetu Pedagogicznego in KEN w Krakowie i The International Network for the Prevention of Elder Abuse (INPEA).

Wśród prelegentów uczelnia gościła wybitnych specjalistów z całego świata, ekspertów reprezentujących uniwersytety, Instytuty Praw Człowieka oraz wiodące europejskie i światowe organizacje m.in. Światową Organizację Zdrowia i ONZ. W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób, w tym przedstawiciele wydziałów polityki społecznej/senioralnej ministerstwa (MRPiPS), urzędów miejskich, wojewódzkich i marszałkowskich z całej Polski, reprezentanci środowisk uniwersyteckich, medycznych, organizacji pozarządowych, pracownicy pomocy społecznej i policji.

Ze względu na znaczenie społeczne tej konferencji, jak również zasięg i prestiż Organizacja Narodów Zjednoczonych przesłała specjalne podziękowania dla organizatorów UP & INPEA. Warto podkreślić, że pomysłodawcą i inicjatorem tego wydarzenia była: dr hab. Jolanta Maćkowicz, prof. UP., z Instytutu Nauk o Wychowaniu, która od wielu lat prowadzi badania naukowe w tym obszarze i bezpośrednio współpracuje z organizacją INPEA, pełniąc funkcję krajowego reprezentanta.

Specjalne podziękowania dla Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz The International Network for the Prevention of Elder Abuse od Organizacji Narodów Zjednoczonych
Szczegółowe informacje dotyczące konferencji
Galeria zdjęć