I Małopolskie Forum Nauczycieli Pedagogów

4 czerwca 2019 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie odbyło się I Małopolskie Forum Nauczycieli Pedagogów „Prezentacje – konstatacje – polemiki wokół zawodu: nauczyciel-pedagog w szkołach oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych”. Organizatorem wydarzenia był Instytut Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego wraz z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Krakowa oraz Małopolskim Kuratorium Oświaty. Wydarzenie objął patronatem Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. Kazimierz Karolczak.

W spotkaniu uczestniczyli Prorektor ds. Studenckich prof. Katarzyna Potyrała, Dziekan Wydziału Pedagogicznego prof. Ireneusz Świtała, Dyrektor Wydziału Edukacji mgr Ewa Całus, z-ca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty mgr Andrzej Łojek oraz przeszło pięćdziesięciu nauczycieli-pedagogów ze szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa małopolskiego, dyrekcja, nauczyciele i studenci ostatnich lat studiów w Instytucie Nauk o Wychowaniu.

Celem Forum był naukowy dyskurs i wyeksponowanie kluczowych kwestii dotyczących funkcji, zadań oraz roli nauczyciela-pedagoga w szkole oraz innych placówkach w zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej.

Organizatorzy i uczestnicy I Małopolskiego Forum Nauczycieli Pedagogów żywią głęboką nadzieję, że spotkanie to stało się istotnym krokiem w procesie inicjowania zmian, zarówno w postrzeganiu zawodu nauczyciela pedagoga w szkole oraz innych placówkach, jak też wyższej jakości kształcenia na kierunku pedagogika.