Relacja z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Entrepreneurship and Social Economy – Innovations – Environment 2019”, zdjęcie 1 (2)

22 maja 2019 r. w siedzibie Uniwersytetu Pedagogicznego odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Entrepreneurship and Social Economy – Innovations – Environment 2019”. Konferencję oficjalnie otworzyli Prorektor ds. Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UP oraz Przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji dr hab. Janina Pach, prof. UP. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele świata nauki, zarówno z ośrodków krajowych, jak i zagranicznych (Republiki Południowej Afryki, Turcji, Armenii, RPA, Czech, Gruzja, Słowacji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii).

Spotkanie naukowe rozpoczęło się sesją plenarną, w której udział wzięli dr Jolanta Stanienda, prof. dr hab. Kazimierz Górka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz dr Iwona Lupa-Wójcik (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).

Uczestnicy mogli wysłuchać wykładu otwierającego dr. Thomasa Golda (Dyrektora ds. badań w Acceleration Group, Nowy Jork) „Innowacje społeczne i edukacja w zakresie przedsiębiorczości: obietnice i wyzwania na XXI wiek”. Podczas swojego wystąpienia dr Thomas Gold mówił o tym, w jaki sposób my, jako społeczeństwo, musimy wyjść poza tradycyjne podejście do nauczania i uczenia się na wszystkich poziomach szkolnictwa, aby przygotować następne pokolenie innowatorów społecznych, którzy potrzebują nie tylko wiedzy, ale odpowiedniego myślenia, zachowań i cech, takich jak: krytyczne myślenie, kreatywność i akceptacja ryzyka.

Jednym z ciekawszych punktów konferencji okazał się panel ekspercki „Przedsiębiorczość społeczna – wyzwania, bariery, szanse w edukacji”. W panelu wzięli udział: dr hab. Janina Pach, prof. UP (kierownik i koordynator merytoryczny prac prowadzonych w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej UP w zakresie rozwoju kierunku studiów ekonomia społeczna); dr Thomas Gold (Dyrektor ds. Badań, Acceleration Group, Nowy Jork, ekspert w zakresie badań edukacji i polityki publicznej); dr Agnieszka Pacut (adiunktaw Katedrze Gospodarki Publicznej UEK, menedżer projektów z obszaru gospodarki społecznej w Polsce); dr Jolanta Stanienda (koordynator ministerialnego projektu w zakresie innowacyjnych programów kształcenia w obszarze przedsiębiorczości społecznej, Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń UEK); dr. Tomasz Rachwał (dyrektor Instytutu Geografii UP, inicjator przedsięwzięć naukowych i legislacyjnych z zakresu nauczania przedsiębiorczości w Polsce).

Relacja z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Entrepreneurship and Social Economy – Innovations – Environment 2019”, zdjęcie 2 (2)

Konferencja umożliwiła przedstawienie szerokiego spektrum teorii naukowych, poglądów i opinii na temat znaczenia, stanu i szans rozwoju ekonomii społecznej, ekologicznej, przedsiębiorczości oraz innowacji społecznych w Polsce i na świecie. Zgromadziła znamienitych ekspertów, zarówno naukowców, jak i praktyków. Konferencję zorganizowała Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Instytutu Prawa Administracji i Ekonomii, przy wsparciu Katedry Administracji i Polityk Publicznych, Katedry Prawa Publicznego, Katedry Samorządu i Zarządzania oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Katedry Ekonomii Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.